STRANDSPÅR

På den flacka sandstranden skapar havet mönster och former, spår och ränder -  ständigt nya