Recensioner av Bildberättelser från Afghanistan

Kulturdelen.se

”Den som gör en resa har något att berätta.” Med sin kamera har Bo Lambert rest runt i Afghanistans lugnare landsändar. Ett stort urval fotografier har han nu samlat och ställt samman med egna kommentarer till den vackra boken Bildberättelser från Afghanistan.

I förordet påpekar Bo Lambert, fotografen/författaren, att ”Texter är subjektiva. Bilder likaså. De återger bara ett kort ögonblick av den verklighet som fotografen ser.” De texter som ledsagar de många ögonblicken kallar han bildberättelser: ”funderingar, stämningar och intryck, ungefär som tankarna löpte där och då.”

Bo Lambert är ett trevligt ressällskap, nyfiken på de människor och miljöer han möter på sin rundresa. Iakttagelserna inbjuder till ett lågmält samtal med utrymme för frågor och ibland invändningar. Just det lockar mig tillbaka till tidigare uppslag i boken, får mig att bläddra fram och åter, får mig att titta noga.Bildberättelser från Afghanistan är inte en reportagebok eller rapportbok som tränger djupt i den afghanska myllan, de är snarare turistens hågkomster vid hemkomsten. Ändå fördjupar Lamberts fotografier och minnesanteckningar den sammantagna bilden av dessa drabbade, kämpande människors vardag och historia. Kanske bidrar nyanseringarna till en ökad förståelse. Förhoppningsvis.

”Att läsa är att resa” heter det. Så sant. Slå därför följe med Bo Lambert och få upp ögonen för ett Afghanistan media missar.

Anders Davidson

http://www.kulturdelen.com/2013/04/29/bok-bildberattelser-fran-afghanistan/ 


Sydasien.se

S äg "Afghanistan” och det väcker många associationer, många olika.  

Beroende på den kontakt med landet de du talar med har eller haft.

Folk mest har dock inte besökt Afghanistan, ‘afghanernas land’. Mycket ofta bygger intryck och ”kunskap” på nyheter förmedlade i media. Nyheter är färskvara, de drabbar öra och öga till synes slumpartat och osorterat.

Allt detta är på samma gång oundvikligt och problematiskt; kunskap kräver olika perspektiv, olika bilder. Först när du har många pusselbitar kan du skapa dig en säkrare aning om helheten.

Sätt samman ‘Afghanistan’ med ‘kvinna’ och du behöver knappast säga ‘förtryck’, bilden sitter redan som etsad på näthinnan och i medvetandet: ikonen – en burqaklädd kvinna. Men den vackert blå burqan döljer dock kvinnan, människan, i en djupare mening än den självklara.

Med sin kamera har Bo Lambert rest främst i Afghanistans norra delar, genom de provinser och områden som under det senaste årtiondet varit relativt förskonat från de utländska styrkornas räder, från strider mellan dem och Taliban eller andra motståndsgrupper och de senares attacker.

I bakgrunden finns kriget, den långa ofreden som aldrig verkar ta slut” , skriver han om det bildmaterial han har sammanställt från sina resor.

När Bo Lambert berättar om det Afghanistan han uppenbarligen, som så många av oss som rest genom dess dalar, genom pass och över berg och mött människorna, älskar ger han Afghanistan inte bara ett utan många ansikten.

Från Herat i västra Afghanistan följer Bo Lambert ett stycke sidenväg med stopp vid hållplatser som Bilverkstaden, Burkashopen och Sidenväveriet. Resan går vidare via Balkh och Kabul med anhalter som Basaren och Brunnen; han besöker Juveleraren, Smeden och Sockerbagaren och fortsätter genom Ghorband till Bamian.

Berättelserna bygger Lambert med en bild – eller flera – sida vid sida med korta kommentarer, ofta prosaiska, ibland nästan poetiska, någon gång drar de åt det filosofiska. Med kombinationen fotografi och text lyckas Lambert att undvika att romantisera det ofta svåra, hårda livet i Afghanistan.

Upptäckaren Bo Lambert har läst en del av dem som rest i förväg – han nämner bland andra Byron och Myrdal – men utger sig inte för att vara den spränglärde, allvetande berättaren. Han litar på sina egna ögon, redogör för sina egna reflektioner.

Naturligtvis vill man ibland säga emot Bo Lambert , visst kan man någon gång tycka att han blir väl kortfattad och stannar på ytan, men dessa tillfällen utgör ett motstånd som också gör att man återkommer till boken inte endast för de miljöer fotografierna fångat.

Lika uppenbart som att Bo Lambert förälskat sig i detta land, dessa folk och människor är att den nyfikna fotografen reser från Kabul till Panjshirdalen med en glimt i ögat. Därför tittar så många av dem han porträtterat rakt in i kameralinsen, de möter den främmande mannens blick: stolta och lika nyfikna som betraktaren/fotografen/resenären.

”Bildberättelser från Afghanistan” är värd många betraktare/läsare, beredda att fundera vidare och att brottas med de frågor motsägelsefulla bilder ställer.

Anders Davidson    Publicerat:  29 april, 2013   Sydasien.se

http://sydasien.se/kultur/litteratur/recension-bildberattelser-fran-afghanistan/


Försvarsutbildaren 2/2013, sid 27 

Professor Bo Lambert har i sin bok Bildberättelser från Afghanistan (GML-förlag) gjort ett lyckat försök att beskriva vardagen hos de människor som ofta får offerrollen i massmedias skildringar av Afghanistan. Lambert har i sin bilderbok försökt fånga den ordinära afghanens vardag. I ett land som är uppdelat mellan klaner, etniciteter, regioner och krigsherrar, och en ständig hotbild mot utlänningar, är detta ingen obetydlig utmaning. Lambert har emellertid lyckats bra.

Bortsett från den pågående konflikten, som dominerar massmedias rapportering, är afghanens vardag lika fylld av rutiner, sorge- och glädjeämnen som medborgarens i västvärlden. Företeelserna och innehållet i afghanens vardag skiljer sig väsentligt från vardagen i Sverige. Självförverkligande för ett afghanskt barn kan vara en så enkel sak som att bygga och flyga drake. Att äga en ipad, iphone, eller uppnå status genom att stort antal vänner på Facebook är fortfarande okända livsmål för de afghanska ungdomarna. I jämförelse med vardagen i Sverige är den afghanska minst sagt annorlunda, men Lamberts bok visar att vardagen i allra högsta grad är levande. Det är tydligt att de grundläggande behoven dominerar vardagen, således samma förhållande som för befolkningen i Sverige fram till ett bra stycke in på 1900-talet. När de grundläggande behoven är omhändertagna finns lite utrymme kvar för nöje och kontemplation. Livet i Afghanistan är hårt, men Lambert medvetliggör detta utan att vara etnocentrisk och dömande. Detta ger boken en känsla av att förmedla ett tvärsnitt av den afghanska vardagen, utifrån människornas livsvillkor. Johan Nyström  BTJ Lektörsomdöme.  BTJ-häfte 8, 2013.

Bo Lamberts bilderbok med kommentarer om Afghanistan överträffar det mesta jag sett om det krigshärjade landet. De många utsökta bilderna är från Norra Afghanistan, från Herat – Mazar-e-Sharif – Takar och Kabul. Lambert förtydligar bilderna och ger dem därmed djup och äkthet. Han beskriver Sidenvägen och Fredagsmoskén, ger interiörer från bilverkstaden, sidenväverier, juvelerarbutiken och bageriet. Men framför allt får man bilder av de vardagliga afghanerna och deras bekymmer över mat och trygghet, porträtt av vanliga människor som är stolta och frihetsälskande. Lambert fogar in historiska notiser i sitt bildberättande som ger tidsperspektiv över Afghanistans många gånger bittra öde med efter varandra rysk invasion, talibanmakt, amerikansk invasion 2001 efter 9/11 fram till dagens situation. För den som vill njuta av det afghanska landskapet i allmänhet och miljön i de nordafghanska städerna och de människor som befolkar dem är Lamberts bok en fantastisk källa. Den avslutas med ordförklaringar, personer och namn, några viktiga årtal, källor och litteraturförteckning. – Per-Åke WaltonSTRÖVTÅG I MALAGA

I BTJ.häftet nr 11 2019 skriver lektören Christer Olsson om Strövtåg i Malaga att författaren "är en mycket erfaren ciceron och har en sublim förmåga att levandegöra de många natur-och kulturmiljöerna. De väl avvägda och insprängda kulturhistoriska notiserna stimulerar intresset ..." Om bilderna sägs att de är av hög kvalitet och "står i god samklang med de kulturhistoriska kommentarerna och kartorna." Recensionen avlsutas med omdömet att "denna lättlästa bok ger inspiration att besöka Malaga men är även utmärkt för hemmaresenären."

Skriv ditt meddelande här. Fyll i formuläret: